Ωφελέειν ή μη Βλάπτειν

Ο Ιπποκράτης (5ος αιώνας π.X.) έδωσε στην ιατρική αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα και διατύπωσε τον πρώτο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Ετσι δρομολόγησε τη χειραφέτηση της ιατρικής επιστήμης από τη δεισιδαιμονία, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία.

Ωφελέειν ή μη Βλάπτειν

Ο Ιπποκράτης (5ος αιώνας π.X.) έδωσε στην ιατρική αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα και διατύπωσε τον πρώτο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Ετσι δρομολόγησε τη χειραφέτηση της ιατρικής επιστήμης από τη δεισιδαιμονία, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία.

Ωφελέειν ή μη Βλάπτειν

Ο Ιπποκράτης (5ος αιώνας π.X.) έδωσε στην ιατρική αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα και διατύπωσε τον πρώτο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Ετσι δρομολόγησε τη χειραφέτηση της ιατρικής επιστήμης από τη δεισιδαιμονία, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία.

Τελευταία άρθρα