Χειρουργική χεριού

Εξειδικευμένη μικροχειρουργική σε παθήσεις Άνω Άκρου

  • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
  • Τενοντοελυτρίτιδα (σύνδρομο De Quervain)
  • Επικονδυλίτιδα
  • Σύνδρομα παγίδευσης νεύρων
  • Τενοντομεταθέσεις
  • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα ενδοσκοπικό
  • Ωλένια νευρίτιδα
  • Σύνδρομο μεσολέου νεύρου
  • Αρθροπλαστική μικρών αρθρώσεων