Η χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωση ενός σχισμένου στροφικού πετάλου