Ολική αρθροπλαστική ισχίου (επίσης γνωστή ως αρθροπλαστική ισχίου) είναι μια κοινή ορθοπεδική διαδικασία