Η νόσος του Kienböck είναι μια πάθηση κατά την οποία διακόπτεται η παροχή αίματος σε ένα από τα μικρά οστά του καρπού,