Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος είναι μια κατάσταση που προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και αίσθηση κλειδώματος ...