Μια μυϊκή καταπόνηση (μυϊκή έλξη ή ρήξη) είναι ένας κοινός τραυματισμός ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων που αθλούνται.