Το πρωί της ημέρας του χειρουργείου δεν πρέπει να έχετε φάει ή πιει τίποτα, ανεξάρτητα του είδους της νάρκωσης που θα κάνετε (τοπική, στελεχιαία, ραχιαία, γενική κ.α.), ώστε να οδηγηθείτε στο χειρουργείο με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.