Τα τελευταία χρόνια, πολλά έχουν γραφτεί για ένα παρασκεύασμα που ονομάζεται πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP)