Οι θύλακοι είναι μικροί σάκοι, σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανόμενες και οι περιοχές γύρω από τον ώμο, αγκώνα, ισχίο και πτέρνα