ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (HALLUX RIGIDUS) Η πιο κοινή θέση της αρθρίτιδας στο πόδι, είναι η βάση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Η άρθρωση ονομάζεται μεταταρσοφαλλαγική (ΜΤΦ). Είναι σημαντική, διότι κάμπτεται κάθε φορά που κάνουμε ένα βήμα. Αν αρχίσει να είναι δύσκαμπτη, το περπάτημα μπορεί να...