Το δάκτυλο σφύρα είναι ένας τραυματισμός στον λεπτό τένοντα που ισιώνει την τελευταία άρθρωση ενός δακτύλου