Για να βοηθήσουν στη διάγνωση και τη θεραπεία μυοσκελετικών κακώσεων, οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί συστήνουν συχνά ακτινογραφίες