Είναι ένας σπάνιος , επιθετικός, μη καρκινικός (καλοήθης), όγκος. Εμφανίζεται γενικά σε ενήλικες μεταξύ 20 και 40 ετών. Είναι σπάνιος σε παιδιά ή σε ενήλικες άνω των 65 ετών