Το νεύρωμα Μόρτον είναι μία κατάσταση που επηρεάζει τον πρόσθιο πόδα συνήθως στην περιοχή μεταξύ του τρίτου και τέταρτου δαχτύλου σας