Μια ρήξη του SLAP είναι ένας τραυματισμός στην άρθρωση του ώμου, ο οποίος είναι ο δακτύλιος του χόνδρου